راهکارهایی برای ایجاد رابطه دوستانه با رئیس و مافوق

راهکارهایی برای ایجاد رابطه دوستانه با رئیس و مافوق راهکارهایی برای ایجاد رابطه دوستانه با رئیس و مافوق را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1) با هدفهای مدیرتان هماهنگ باشید ♦ با او صحبت کنید و دقیقا بدانید چه انتظاری از شما دارد، مسئولیت ايجاد گفتگوی دو طرفه جهت هماهنگ …

مدیران تازه کار

چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار رابه صورت کلی در متن ذیل دنبال بفرمایید: مدیریت هم مانند هر کار دیگری، مزایا و دردسرهای خاص خود را دارد به نحوی که همان طور که مدیران از توان بیشتری برای ایجاد تغییر …

نه شنیدن از مافوق

واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق یکی از مدیران ارشد شرکت اپل که اوایل حضورم در شرکت با او همکار بودم به من یاد داد که چگونه می‌توان به کارکنان تازه‌وارد، نحوه واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق را آموزش داد. او سال‌های طولانی …