فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟

فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟ فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟با ما همراه باشید:     ماده مرجع Reference Material RM ماده یا جسمی که یک یا چند ویژگی ارزشی آن چنان همگن و تثبیت شده اند، که می …

استاندارد مرجع

استاندارد مرجع استاندارد مرجع (Reference Standard): استانداردي که عموماً بالاترين کيفيت اندازه‌شناختي را در يک مکان معين يا يک سازمان معين دارد و اندازه‌گيري‌ها از آن ناشي مي‌شود.   ماده مرجع (Reference Material): ماده يا جسمي که مقادير يک يا چند خصوصيت آن به اندازه کافي همگن و تثبيت شده …