ماتریس آیزنهاور

ماتریس آیزنهاور کاربرد ماتریس آیزنهاور ماتریس آیزنهاور ابزار ساده‌ای برای اولویت‌بندی کارها و مدیریت زمان است. با شناخت آیزنهاور می‌آموزیم که چگونه از زمان خود بهترین استفاده را بکنیم.   ماتریس آیزنهاور می‌گوید کارهایتان را به دو دسته تقسیم کنید: 1- آنهایی که باید رویشان تمرکز کنید 2- آنهایی که باید …