تکنیک های ایده پردازی

تکنیک های ایده پردازی تکنیک های ایده پردازی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بخش اول ۱. تکنیک اسکمپر: تکنیک SCAMPER روشی برای ایده پردازی است که توسط باب اِبری (Bob Eberie) طراحی شده و قدرت اراده را در ایده پردازی به عنوان محرک اصلی در نظر …