نکته درباره مدیریت و رهبری

نکته درباره مدیریت و رهبری نکته درباره مدیریت و رهبری را در زیر دنبال کنید: ۱- مدیریت کردن آدم‌های بی انگیزه خیلی سخت است. پس کار خودتان را راحت کنید و اصلا آنها را استخدام نکنید تا مجبور به انجام این کار نباشید. ۲- افراد متفاوت مدیریت‌ متفاوت لازم دارد. …