سه عامل برای لذت بردن از کار

سه عامل برای لذت بردن از کار       فقدان سه چیز در محل کار و در ارتباط با شغل افراد موجب می‌شود تا آنها احساس ناشادی و افسردگی کنند که این سه عامل عبارتند از: هدف، امید و دوستی،واقعیت این است که زندگی خیلی کوتاه‌تر از آن است …