خوردن قورباغه

قبل از خوردن قورباغه شیر موز بزنید! قبل از خوردن قورباغه شیر موز بزنید!با ما در متن زیر همراه بمانید: حتما تا کنون ایده قورباغه تان رو قورت دهید را شنیده اید،خلاصه ایده این است: هر روز صبح یک قورباغه زنده را قورت دهید، با این کار هیچ اتفاق بدتری …