قورباغه حرف نشنو

قورباغه حرف نشنو متن زیر مطالبی را در مورد قورباغه حرف نشنو ارائه می نماید: ◊چند قورباغه از جنگلی عبور می‌کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند،بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به آن دو …