۱۰ گام برای کاهش رفتارهای غیرقانونی در سازمان

۱۰ گام برای کاهش رفتارهای غیرقانونی در سازمان مدیریت سازمان ها روسای شرکت‌ها به‌جای این طرز فکر که «همه چیز خوب است مگر خلاف آن شنیده شود» باید بیشتر در شرکت تفحص کنند و به دنبال سوء‌رفتارها باشند، ما بر مبنای دهه‌ها تجربه کار با شرکت‌ها در صنایع متعدد و …