تفکر جعبه‌ سیاهی

تفکر جعبه‌سیاهی تفکر جعبه‌ سیاهی را در متن زیر می توانید  دنبال بفرمایید: در زندگی روزانه ما انسان‌ها با اغلب ناتوانی‌ها، شکست‌ها و باخت‌ها روبرو می‌شویم که بیشتر آن‌ها گریزناپذیر و یک واقعیت آشکار هستند. تلاش روزانه برتراند راسل می‌گوید: هیچ‌چیز خسته‌کننده‌تر و در بلندمدت زجرآورتر از تلاش روزانه برای …

انگ‌ بی‌درنگ

انگ‌ بی‌درنگ انگ‌ بی‌درنگ را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     “انگ بی‌درنگ” نوعی سوگیری شناختی است که فرد در توضیح و قضاوت رفتار دیگران بر شخصیت و ویژگی‌های ذاتی آنها بیش از اندازه تاکید می‌کند و عوامل محیطی و شرایطی را که آن فرد در آن …

شنونده ای ضعیف

چه چیزی شما را به شنونده ای ضعیف تبدیل می کند؟ چه چیزی شما را به شنونده ای ضعیف تبدیل می کند؟متن زیر را مطالعه کنید:       وقتی توجه تان را به مسئله ای در خانه یا کار منحرف کنید و رشته ی کلام طرف مقابل را از …

تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت       دو جعبه داریم جعبه (الف) حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی. جعبه (ب) هم صد تا توپ دارد، اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را …