۷ کار ممنوع برای مدیران

۷ کار ممنوع برای مدیران ۷ کار ممنوع برای مدیران را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1) قرار دادن کارهای غیرضروری در فهرست کارهای روزانه آیا کار مشخصی وجود دارد که مدت‌هاست از انجام دادنش طفره می‌روید؟ اومار پرچینگ، بنیانگذار شرکت Any.do اینطور استدلال می‌کند که شاید اصلا دلیلی برای …