قابليت چيست؟

قابليت چيست؟ قابليت چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید:     تا به حال تلاش کرده اید که مانند یک شعبده باز حرفه ای یک سکه کوچک را در دستان خود غیب کنید؟ اکثر ما می دانیم که سکه ای که شعبده باز ها آن را غیب می کنند …