فواید ایزو 50001

مزایای ایزو 50001 فواید حاصل از ایزو 50001 به شرح زیر می باشند؛ •چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی • استفاده بهینه از منابع انرژی •محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی • بهترین …