مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره (قسمت پانزدهم)     خنده خنده یک وضع وحالت صورت می‌باشد که در برقراری ارتباط بسیار موثر است،خنده‌ها، علاقه، هیجان، یکدلی ونگرانی را نشان می دهد،خنده باعث ایجاد محیطی مثبت و سرخوش می‌شود. انواع خنده ها ومفهوم آن ها:   ۱- خنده ساده – شدت …

فنون صحبت کردن

فنون صحبت کردن   فنون صحبت کردن را در متن زیر بخوانید؛ تقویت فن بیان و گویندگی،فنون صحبت کردن -واضح صحبت کنید بیشتر افراد درهنگام صحبت کردن و سخنرانی واضح و شفاف صحبت نمی‌کنند؛ -شما باید مطمئن بشوید که مخاطب صحبت‌هایتان را به‌خوبی می‌شنود و درک می‌کند -پس از آهسته …