مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره     چانه زدن برعکس چانه زدن بر روی مواضع، روش مذاکره اصولی یعنی تمرکز بر روی منافع، حق انتخاب‌هایی که برای هر دوطرف رضایت بخش باشد و استانداردهای منصفانه، معمولا به یک توافق معقول و به خردانه منتهی می‌گردد. تصمیم مشترک این روش به …

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره

مذاکرات تجاری و فنون مذاکره (قسمت پانزدهم)     خنده خنده یک وضع وحالت صورت می‌باشد که در برقراری ارتباط بسیار موثر است،خنده‌ها، علاقه، هیجان، یکدلی ونگرانی را نشان می دهد،خنده باعث ایجاد محیطی مثبت و سرخوش می‌شود. انواع خنده ها ومفهوم آن ها:   ۱- خنده ساده – شدت …

کاربرد Halo effect

کاربرد Halo effect     افکارعمومی میتوانید در فن بیان در برخورد با افکار عمومی Halo effect را به صورت معکوس استفاده کنید. یعنی… -در یک جمعی هستی میخواهی از این جمع انتقاد کنی ، حرفی بزنی که احتمالا به مذاق آنها خوش نخواهد آمد. -اول ، تعدادی معیارهای عمومی …