فناوری های برتر سال 2020

فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰ معرفی شد فناوری های برتر سال 2020 -مگامنظومه های ماهواره‌ای یکی از فناوری های برتر سال 2020 تأمین اینترنت پرسرعت در گوشه و کنار کره زمین و ارائه راهکار  برای از بین بردن سیگنال‌های مشکل‌دار Wi-Fi و شبکه‌های مخابراتی، هدف اصلی مگامنظومه های ماهواره‌ای است. -داروهای …