نگرش مهم‌تر از هوش

چرا نگرش مهم‌تر از هوش است؟ چرا نگرش مهم‌تر از هوش است؟با ما همراه بمانید: ◊وقتی از موفقيت صحبت به ميان می‌آيد، ممكن است اينطور فكر كنيم كه فقط افراد باهوش می‌توانند موفق شوند،ولی تحقيقاتی كه اخيرا انجام شده‌اند اين طرز فكر و نگرش شما را تغيير خواهند داد،تحقیق اخير …