فریبی به نام جایگزین کردن

فریبی به نام جایگزین کردن فریبی به نام جایگزین کردن را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦در یک خیابان و با فاصله کمی از یکدیگر،دو کبابی مشغول به کار هستند،ما عابران می توانیم اصلا کباب نخریم،اما این حق انتخاب بین دو کبابی،ما را به وجد می آورد تا …