معنا و مفهوم فروش مستقیم

فروش مستقیم معنا و مفهوم فروش مستقیم را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   مفهوم فروش مستقیم منظور از فروش مستقیم ملاقات احتمالی مستقیم و چهره‌به‌چهره با مشتری و متقاعد کردن وی به اثربخشی محصول یا خدماتی است که شما می‌توانید به او ارائه کنید،بازارچه‌های خانگی برای مثال می‌تواند نمونه‌ای از …