فرآیند فروش در تولید انبوه

فرآیند فروش در تولید انبوه مقاله زیر در مورد فرآیند فروش در تولید انبوه می باشد، با ما همراه شوید: ارتباط مراکز فروش با کارخانه : موجودي زیاد مراکز فروش فروشنده مجبور به خرید کالایی است که طالب آن نیست هماهنگی ضعیف بخش فروش با طراحان محصول ارتباط مراکز فروش …