فروش حرفه ای 

فروش حرفه ای    نکات طلائى در فروش حرفه‌ای  مشتری را شيفته خود کنید: وقتی می خواهید یک دوست پیدا کنید، از خودتان انرژی می‌گذارید. محاسن خودتان را به او می‌فروشید، سعی می‌کنید او را مجذوب خود کنید. مشتری نیز اینگونه است، می‌خواهد شما او را مجذب خود کنید، او …

تکنیک فروش حرفه ای

تکنیک فروش حرفه ای تکنیک فروش حرفه ای را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعدی ۷- از قوه ی بصری استفاده کنید. تصاویر ابزارهای کمکیِ فوق العاده قدرتمندی در گفت و گوهای فروش شماست. آنها را می‌توان در همه‌ی گفت و گوها از جمله موارد شخصی گنجاند و همچنین …