عملکرد بازاریابان

عملکرد بازاریابان عملکرد بازاریابان: بررسی عملکرد گروهی از بازاریابان در زمانها و مکانهای مختلف نشان داد: – ۸۰دصد فروش انجام شده پس از حداقل ۵بار پیگیری توسط فروشندگان انجام می‌گیرد. – پس تا دریافت اولین سفارش از مشتری حداقل پنج پیگیری نیاز دارید. – به برخی از آمارهای ویزیت فروشندگان …

فروش موفق

فروش موفق   الگوی رابطه‌ی فروشِ موفق چیست؟ در متن زیر 4 مرحله از الگوی رابطه فروش موفق عنوان شده است: مرحله 1: 40 درصد از فرآیند فروش به اطمینان و اعتمادسازی مربوط میشود. برای اینکه بتوانید اعتمادسازی کنید، باید هم سؤالات بسیاری از مشتری بپرسید و هم به پاسخ …