فروشنده موفق

۱۹ عادت یک فروشنده موفق ۱۹ عادت یک فروشنده موفق را می توانید در متنزیر مطالعه بفرمایید:   قسمت بعد ۹- حقیقتا به حرف‌های مشتری گوش می‌دهند. فروشندگان موفق تلاش‌ می‌کنند تا جای ممکن مشتریان بالقوه و نیازهای آنها را بشناسند. آنها با گوش دادن به حرف‌های مشتریان و پرسیدن …

۱۹ عادت یک فروشنده موفق

۱۹ عادت یک فروشنده موفق ۱۹ عادت یک فروشنده موفق را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     فروش قسمت اول -فروشنده‌ موفق تأثیر مستقیمی بر گسترش و رونق یک کسب‌و‌کار دارد. -یک فروشنده‌ی تأثیرگذار، علاوه بر فروش بیشتر، موجب جلب رضایت مشتریان و در نهایت سبب به …