فروشنده حرفه ای

فروشنده حرفه ای مطالب مربوط به فروشنده حرفه ای را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   کسی که فروش را در کوتاهترین و به ساده‌ترین روش انجام می‌دهد فروشنده‌ای حرفه‌ای است: -به همین دلیل فروشنده‌ی خوب، فروشنده‌ای نیست که لزوماً فروش بالا داشته باشد! -ممکن است فروشنده‌ای تخفیف …

فروشنده حرفه‌ای

۲۰ خصوصیت یک فروشنده حرفه‌ای ۲۰ خصوصیت یک فروشنده حرفه‌ای را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت بعدی ۵ – زمان خود را روی چیزهایی (افرادی) صرف می‌کنند که اثر مثبت بر درآمدشان دارد و از صرف زمان روی چیزهایی (افرادی) می‌پرهیزند که برای‌شان هیچ بازگشتی ندارد. …