سندروم غرور یا خود‌محوری

سندروم غرور یا خود‌محوری بلای جان مدیران ←«سندروم غرور» یا خودمحوری یعنی «وقتی شخصی به موفقیتی قریب‌الوقوع می‌رسد، جنون قدرت می‌گیرد،بنده‌ی ثروت و نفوذ می‌شود و فکر به قدرت و نفوذ بیشتر تا مدت‌ها از سرش نمی‌افتد.» هر کدام از ما در فضای کاریمان، هر چقدر مهم‌تر می‌شویم،قدرتمان هم زیادتر …

فروتن باشید

فروتن باشید     توانایی های بالا چندی پیش با شخصی صحبت می کردم که قصد داشت با توجه به توانایی های بالایی که در مدیریت در خودش می دید با ما همکاری کند اما جالب بود که تمام مدت بدون اینکه من چیزی بپرسم و ارتباطی با بحث ما …