فرصت موفقیت

13 فرصت موفقیت در تمام کسب‌وکارها 13 فرصت موفقیت در تمام کسب‌وکارها را در متن زیر دنبال بفرمایید: باید ببینید مردم چه می‌خواهند، به چه چیزهایی نیاز دارند و نیازهای فعلی آن‌ها چیست. سپس مطابق با نیازهای آن‌ها محصول خود را ارائه دهید. ۱. درآمد: مردم می‌خواهند «درآمد» کسب کنند. …