شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های رهبران سطح جهانی

شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های رهبران سطح جهانی     سازمان‌ها طیف گسترده‌ای از روش‌‌ها را برای توسعه شايستگی‌های رهبران تراز جهانی به کار گرفته‌اند. در این مقاله چارچوب‌های توسعه رهبری در سطح جهانی را، در چهار روش ترسیم کرده‌ایم: خودآگاهی – بالابردن خودآگاهی اغلب پایه و اساس توسعه رهبران در …