شخصیت خودشیفته

شخصیت خودشیفته و چگونگی برخورد با آن را بشناسیم ◊در فرهنگ مردمی،شخص خودشیفته به عنوان فردی دیده می‌شود که عاشق خودش است و خودش را ایده‌آل می‌داند،خودشیفته‌ها معتقدند که بیش از حد منحصربه‌فرد هستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را درک کند،آن‌ها فکر می‌کنند به‌قدری خوب هستند که باید مورد تحسین …