فرایند چیست؟

فرآیند برای تعریف فرایند مطلب زیر را مطالعه فرمایید.باید توجه داشت که فرایند و رویکرد فرایندی از اجزا ایزو 9001 می باشد. مجموعه ای از فعالیت های بهم مرتبط و متعادل که ورودی ها را به خروجی ها (3.46) تبدیل می نماید. یادآوری 1: ورودی های یک فرایند عموما خروجی …