فرآیند خرید

تشریح بند 7-4-1- فرآیند خرید   جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم: در ابتدای این بند استاندارد بیان می دارد که سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه محصول خريداري شده با الزامات مشخص شده خريد انطباق دارد. تشریح این بند دامنه الزامات قید شده در بند 7-4 شامل …