آمنزیای غیراخلاقی

آمنزیای غیراخلاقی کارهای غیراخلاقی ←حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که چرا برخی از افراد در طول زمان کارهای غیراخلاقی خود را تکرار می کنند،به ویژه افرادی که حداقل در ظاهر خوب به نظر می رسند و اصطلاحا شرور و یا خلافکار نیستند. با توجه به اینکه …

مدیران تازه کار

چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار رابه صورت کلی در متن ذیل دنبال بفرمایید: مدیریت هم مانند هر کار دیگری، مزایا و دردسرهای خاص خود را دارد به نحوی که همان طور که مدیران از توان بیشتری برای ایجاد تغییر …

با عملکردهای غیراخلاقی مقابله کنید

با عملکردهای غیراخلاقی مقابله کنید تذکر به افراد خاطی مدیران، مسئول اجرای رفتارهای اخلاقی و تذکر به افراد خاطی هستند و باید به عنوان مدیر همیشه آماده برخورد با رفتارهای غیر اخلاقی باشید. به پیشنهادهای زیر توجه کنید در ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که تمامی سازمان در مورد اصول …