غرور کاذب

 لطفا دچار غرور کاذب نشوید لطفا دچار غرور کاذب نشوید و متن زیر را برای بالا بردن اطلاعات خود در این زمینه مطالعه بفرمایید:   یکی از مهمترین اشتباهاتی که از اغلب مدیران تازه‌کار سر می‌زند خودبزرگ بینی و غرور است. آنها فکر می‌کنند تمام دنیا زیر پایشان است، چرا …

دچار غرور کاذب نشوید!

دچار غرور کاذب نشوید! یکی از مهمترین اشتباهاتی که از اغلب مدیران تازه‌کار سر می‌زند خودبزرگ بینی و غرور است. آنها فکر می‌کنند تمام دنیا زیر پایشان است، چرا که توانسته‌اند به مقام مدیریت ارتقا یابند و پشت میز احترام ‌برانگیز مدیریت یک سازمان مستقر شوند و کسی را یارای …