پیتر دراکر

درس های تامل برانگیز از “پیتر دراکر” ♦ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. نوشته ها و گفته های پروفسور دراکر هم همین خاصیت را دارند و همیشه بوی تازگی می دهند. کتاب روزنوشت پیتر دراکر مجموعه ای است از 365 گفته و نوشته مختصر اما پر معنی …