رویکرد فرآیندی چيست؟

رویکرد فرآیندی چيست؟ رویکرد فرآیندی چيست؟با ما همراه بمانید: ←فرآیند (Process)مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط و به هم وابسته است که یک یا چند ورودی (Input) را به نتیجه یا خروجی (Output) مشخص تبدیل می‌کند به نحوی که نتیجه حاصل از فرآیند دارای ارزش افزوده نسبت به ورودی فرآیند است. تقسیم‌بندی …