مقایسه‌ی عمودی

‍ مقایسه‌ی عمودی چیست؟ ‍ مقایسه‌ی عمودی چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید:   یعنی مثلا من با دورِ شکم 50 بیایم خودم را با بازیکن مطرح ده سال قبل مقایسه کنم که چرا او هِی گل می‌زد و با هر گل کرور کرور اسکناس پارو می‌کرد و به …