اشتباه فاحش در بازاریابی

ده اشتباه فاحش در بازاریابی ده اشتباه فاحش در بازاریابی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: قسمت اول در شرایط تجاری کنونی، بازاریابی امری ضروری است،در صورتی‌که روش مناسبی برای بازاریابی انتخاب نکنید به جای سودمند بودن، می‌تواند زیان‌بار باشد،با دوری کردن از این اشتباهات رایج و معمول، …

عملیات تولید خوب

عملیات تولید خوب       به طور خلاصه می توان گفت که این برنامه ها روش ها و اقداماتی هستند که باید بطور کامل در محل استقرار یابند تا دستیابی به یک برنامه اثر گذار HACCP ممکن شود،این برنامه های پیش نیاز،با تاکید بر جریان عملیات تولید خوب معرفی …