تعریف بازار

تعریف بازار تعریف بازار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت اول ◊در علم اقتصاد تعاریف متعددی برای بازار ارائه شده است،در تعاریف اولیه، بازار به مکانی فیزیکى اطلاق می‌شد که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات درآن دور هم جمع مى‌شدند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر …