انگیزه

وقتی کارمندی انگیزه خود را از دست می دهد سعی کنید به علت آن پی ببرید         وقتی می بینید یکی از کارکنان شما بی انگیزه به نظر می رسد، باید سعی کنید متوجه شوید که علت چیست،هنگامی که علت این بی انگیزگی را بدانید آسانتر می …

مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟

مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟ مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟ با ما همراه باشید:     انسان ها به هزار دلیل، هزار بار شکست نمی خورند،آنها «به یک دلیل، هزار بار شکست می خورند»مثال در زندگی فردی که در سه ازدواج پیاپی جدا می شود،جداییش در …