کرونا و بحران بیکاری

کرونا و بحران بیکاری ♦بنا به پیش‌بینی سازمان جهانی کار، بر اثر اپیدمی کووید ۱۹ یا ویروس کرونا نزدیک به ۲۵ میلیون نفر بیکار می‌شوند. ارزیابی‌های اولیه، نیاز به ابتکار فوری در سه زمینه را آشکار می‌کند: حمایت از کارگران در محل کار، تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال، پشتیبانی از …

علائمی که نشان می دهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید

علائمی که نشان می دهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید     پست مدیریتی جدید پیشنهاد پست مدیریتی جدید، معمولاً برای همه کارمندان وسوسه کننده است؛ ولی تصمیم به قبول یا رد آن نیز بسیار پیچیده به نظر می رسد،به منظور ارائه راهکارهایی که به تصمیم درست در این …