روش برخورد با افراد

روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     اول از همه اینکه باید بفهمید که این فرد چطور فکر می کند، اگر فکر کند که همه چیز را …