نظریه مارپيچ سكوت

نظریه مارپيچ سكوت نظریه مارپيچ سكوت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: عامل مهمی که در روانشناسی ارتباطی وارد عمل مي‌شود، «مارپيچ سكوت» است به اين معنا كه در خصوص يك موضوع مناقشه‌انگيز، افراد دربارة توزيع افكار عمومي حدس‌هايي مي‌زنند آن‌ها سعي مي‌كنند دريابند كه آيا در اكثريت …

ده مهارت برتر

ده مهارت برتر در 2020 ده مهارت برتر در 2020 را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   اگر میخواهید توسط ربات ها و هوش مصنوعی جایگزین نشوید، یکی از مهارت های زیر را بیاموزید: 1.Complex Problem Solving مهارت حل مساله که در زندگی روزمره بسته به نوع مساله …