9 گام عضلات فروش خود را تقویت کنید

9 گام عضلات فروش خود را تقویت کنید     1- مشتری های خود را نکشید یعنی به چشم طعمه به مشتری ها نگاه نکنید بلکه با این دیدگاه که قراره بهشون کمک کنین با مشتریا ارتباط برقرار کنید. 2- با مشتری ها همفکر بشین و همدلی کنین و خودتون …