چند نکته ی مدیریتی

چند نکته ی مدیریتی چند نکته ی مدیریتی که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   عرضه­ های ناب و چابک: مبدأ و منشأ مدیریت “تولید به موقع” به “سیستم تولید تویوتا”‌ در جهت حذف ضایعات و ناهماهنگی‌ها در زنجیره عرضه برمی‌گردد. می‌توان از تولید و تفکر ناب برای …