عامل ترک کار کارمندان

روسا عامل ترک کار کارمندان هستند روسا عامل ترک کار کارمندان هستند به همین منظور برای بیشتر فهمیدن در این باره متن زیر را به دقت مطالعه بفرمایید:   طبق تحقیق موسسه گالوپ، ۷۵ درصد از کارمندانی که شغل خود را عوض می‌کنند به دلیل عدم علاقه به موقعیت شغلی …