اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند

اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند متن زیر مطالبی در مورد بحث اجازه بدهیم کارکنان حرف بزنند مطلبی را ارائه می نماید:   کارکنان حرف های زیادی برای گفتن دارند اما نمی گویند،حرف زدنِ رو به بالا(up ward voice) موضوعی مهم در فرهنگ سازمانی است،بعضی مدیران ، سکوت کارکنان را بیشتر …