عاشق شکست باشیم

۱۰ دلیل که چرا باید عاشق شکست باشیم ۱۰ دلیل که چرا باید عاشق شکست باشیم را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ←موفقیت بی‌نظیر است،اما شکست‌ هم فواید قابل توجهی دارد،فهرست زیر بر اساس گفت‌وگو با یکی از برترین سخنران‌های انگیزشی و نویسنده‌ی شهامت شکست‌ آرت مورتل، تهیه …