از طوفانها نترس موریانه درونت را بکش

از طوفانها نترس موریانه درونت را بکش از طوفانها نترس موریانه درونت را بکش در متن زیر با ما همراه باشید:   – یک درخت در برابر طوفانها و حوادث ناگوار مقاومت می کند, ممکن است خم شود اما نمی شکند. – حتی دیده شده درختی را که آتش زده …