انواع منافع در مذاکره

انواع منافع در مذاکره انواع منافع در مذاکره را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: تشخیص منافع (Interests) به اندازه‌ی تشخیص مواضع (Positions) ساده نیست،چرا که مواضع رسماً اعلام می‌شوند و منافعممکن است مستقیماً مورد اشاره قرار نگیرند،به همین علت، تقریباً تصویر یک کوه یخ شناور در آب به …