مذاکره کننده حرفه‌ای

مذاکره کننده حرفه‌ای  متن زیر مطالبی را در مورد مذاکره کننده حرفه‌ای ارائه می نماید:  بخش سوم ۲- جزئیات پیشنهاد‌ها را خوب در نظر بگیرید یک پیشنهاد واضح مثل یک لنگر در مذاکره عمل می‌کند،اینکه خواسته شما برای طرف مقابل کاملاً واضح باشد باعث جذب هرچه بیشتر طرف مقابل می‌شود …