طرز برخوردتان را کنترل کنید

طرز برخوردتان را کنترل کنید طرز برخوردتان را کنترل کنید با ما همراه باشید: در زندگي، چيز چنداني وجود ندارد که برآن کنترل داشته باشيد. نمي توانيد دولت را، اقتصاد را، همسر را، بچه ها را يا هر کس ديگري را کنترل کنيد،خوشبختانه طرز برخورد تنها حوزه اي است که …

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا می گوید:       – پس از آماده سازی طاقت فرسای چند ماهه ، به مدت یک هفته برای مدیران ارشد تویوتا، پروژه ها و تکنولوژیهای مختلفی را در رابطه با خودروهای خودران و سیستمهای پیشرفته خودرو ارایه دادیم. – جدا از …